SEGURO
de estudios
Seguros Universia
ASSEGURANÇA
Universitària Universia
Segurosbroker ofrece el seguro universitario Universia
912 174 351
O si lo prefieres
Et truquem
He llegit i accepto la política de privacitat
Seguro de estudios universiaSeguro de estudios para estudiantes Universia.
PROTEGEIX ELS TEUS ESTUDIS DAVANT
D´IMPREVISTOS ECONÒMICS
Saber +
Veure exemples
Fes el teu pressupost
Jóvenes impresionados por el seguro de estudios Universia.
Envia informació als teus pares per email
ENVIAR
Com funciona?
Es garanteix
que l´estudiant pugui
finalitzar la seva carrera i el seu màster,
si la seva familia te
problemas econòmics.
S´assegura
a la persona que paga els estudis
per mort, invalidesa o
atur.
S´indemnitza
a la universitat amb el capital
destinat a cobrir els estudis
i
a l´alumne amb el capital
destinat a la seva manutenció.
Laura es estudiante de Medicina y tiene el Seguro Universia
 • Grau en Medicina, 6 anys.
 • Alumne que es matricula de tercer curs.
 • Cost anual: 2.350 €.
 • Cost total de la carrera: 14.100€.
 • Cost dels anys pendents de cursar: 9.400 €.
 • Import ja abonat de la matrícula: 400€
 • Edat del pare de l´alumne: 50 anys.
  (aquesta dada és sobre la que es calcula el cost de l´assegurança de vida).
COBERTURA BASE
 • Capital assegurat per a l´assegurança de vida: 9.000 €.
  (Establim un capital de només 9.000 €, que són els 9.400 € del cost pendent d´abonament de la carrera, menys els 400 euros que acaba de pagar de la matrícula. Per tant l´assegurança cobreix l'import pendent de pagar aquest any, més les matrícules dels cursos restants).Aquesta cobertura és obligatòria.
 • S´assegura la persona que paga els estudis(Pare, Mare, tutor o ambdós)
 • El beneficiari és la Universitat.
 • Es garanteix la mort o la invalidesa permanent i absoluta per qualsevol causa (enfermetat o accident).
REBUT ANUAL: 26,82€ (només assegurança de vida)
COBERTURA BASE + AMB ATUR
 • Capital assegurat per a la cobertura base + l’assegurança d’atur: 9.000+2.350 €.Aquesta cobertura és opcional.
 • S´assegura la persona que paga els estudis (Pare, Mare, tutor o ambdós)
 • El beneficiari és la Universitat.
 • El capital es fixa en 2.350 € que és l'import del curs actual, i que abonaria en 10 mensualitats de 235 €/mes.
REBUT ANUAL: 120,20€ (assegurança de vida +
assegurança d´atur/IT)
Carlos es estudiante de Ingeniería Industrial y tiene el Seguro Universia
 • Grau en Enginyeria Industrial, 4 anys.
 • Alumne que es matricula de primer curs.
 • Cost anual: 1.200€
 • Cost total de la carrera: 4.800€
 • Cost dels anys pendents de cursar: 4.800 €.
 • Import ja abonat de la matrícula: 800€
 • Edat del pare de l´alumne 50 anys
  (aquesta dada és sobre la que es calcula el cost de l´assegurança de vida).
COBERTURA BASE
 • Capital assegurat per a l´assegurança de vida: 4.000 €.
  (Establim un capital de només 4.000 €, que són els 4.800 € del cost pendent d´abonament de la carrera, menys els 800 euros que acaba de pagar de la matrícula. Per tant l'assegurança li cobreix l'import pendent de pagar aquest any, més les matrícules dels cursos restants.Aquesta cobertura és obligatória.
 • S´assegura la persona que paga els estudis(Pare, Mare, tutor o ambdós)
 • El beneficiari és la Universitat.
 • Es garanteix la mort o la invalidesa permanent i absoluta per a qualsevol causa (enfermetat o accident).
REBUT ANUAL: 11,92€ (només assegurança de vida)
COBERTURA BASE + AMB ATUR
 • Capital assegurat per a la cobertura base + l’assegurança d’atur: 4.000+1200 €.Aquesta cobertura és opcional.
 • S´assegura la persona que paga els estudis (Pare, Mare, tutor o ambdós)
 • El beneficiari és la Universitat.
 • El capital es fixa en 1200 € que és l´import de aquest any, i que abonaria en 10 mensualitats de 120 €/mes.
REBU ANUAL: 59,61€ (assegurança de vida +
assegurança d´atur/IT)
Isabel es estudiante de veterinaria y tiene el Seguro Universia
 • Carrera de veterinària, 5 anys.
 • Alumne que es matricula de tercer curs.
 • Cost anual: 10.000 €.
 • Cost total de la carrera: 50.000 €.

 • Cost dels cursos pendents: 30.000 €
 • Import ja abonat de la matrícula: 2000€
 • Edat del pare del´alumne: 50 anys
  (aquesta dada és sobre la que es calcula el cost deláassegurança de vida).
COBERTURA BASE
 • Capital assegurat per a l´assegurança de vida: 28.000 €.
  (Establim un capital de només 28.000 €, que són els 30.000 € del cost pendent d´abonament de la carrera, menys els 2.000 euros que acaba de pagar de la matrícula).Aquesta cobertura és obligatòria.
 • S´assegura la persona que paga els estudis (Pare, Mare, tutor o ambdós)
 • El beneficiari és la Universitat.
 • Es garanteix la mort o la invalidesa permanent i absoluta per qualsevol causa (enfermetat o accident).
REBUT ANUAL: 83,44€ (només assegurança de vida)
COBERTURA BASE + AMB ATUR
 • Capital assegurat per a la cobertura base + l’assegurança d’atur: 48.000+5.000 €.Aquesta cobertura és opcional.
 • S´assegura la persona que paga els estudis (Pare, Mare, tutor o ambdós)
 • El beneficiari és la Universitat.
 • El capital màxim són 9.000 € i es paga a raó d´un 10% cada mes durant 10 mesos. Es a dir, s´abonaria a la Universitat 900 €/mes, per a pagar les quotes mensuals.
REBUT ANUAL: 288,10€ (assegurança de vida +
assegurança d´atur/IT)